příští staršovstvo:

 

pondělí 9. září

 

od 18:00 h.

 

staršovstvo 2019 - 2025

pro konktakt klikni na obrázek níže!

členové zvolení:

Hana Hlušičková - kurátorka sboru (Borová = B)

Jiří Střítežský st. - náměstek kurátorky (B)

Josef Kučera - pokladník sboru (B)

Jana Svatošová - zapisovatelka (Široký Důl = ŠD)

Jan Andrlík (B)

Vlastimil Střítežský (B)

 

členové z titulu funkce:

Marek Vanča, administrátor sboru

Miloš Lapáček, jáhen sboru

 

náhradníci (v určeném pořadí):

Jaroslav Štrof (B),

Marcela Simajchlová (Olřiš),

Martin Síla (ŠD)

 

poslanci na 57. KONVENT POLIČSKÉHO SENIORÁTU (2015 - 2019):

Hana Hlušičková - kurátorka sboru - Z TITULU FUNKCE

Jiří Střítežský st. - náměstek kurátorky - POSLANEC ZA FS ČCE BOROVÁ

Vlastimil Střítežský - 1. náhradník

Jana Svatošová - 2. náhradnice

 

Prosíme, abyste na službu staršovstva pamatovali ve svých modlitbách a za presbyterky i presbytery se vytrvale přimlouvali.

zápisy 

ze schůzí staršovstva od roku 2013

klikni na obrázek níže