příští staršovstvo:

?  ?  ?

v Borové na ev. faře

 


Také v Borové jsme vyslyšeli doporučení synodní rady upustit od konání společných nedělních bohoslužeb v souvislosti s aktuální situací v zemi i ve světě. Přesto se můžeme modlit, zpívat, hledat inspiraci v biblickém svědectví. Naše předky ve víře v různých tísních často držely domácí rodinné pobožnosti. Duch Boží se neomezuje na prostor ani na počet, klepe na dveře našich srdcí a čeká, kde mu otevřou. V širší ekumenické tradici připadají na Květnou neděli tyto biblické texty:

Iz 50,4-9

Fp 2,5-11

Jan 12,12-19

Ž 69

Pokud byste chtěli sledovat na INTERNETU přenášené bohoslužby či jejich záznamy, jejich aktualizovaný přehled najdete >>> ZDE

>>> TADY  přinášíme pro změnu TEXTY pro domácí nedělní bohoslužby či pobožnosti tak, jak je připravují faráři a farářky ve svých sborech, kde se bohoslužby nemohou konat.

 

proklikni

............................................................................................................................................

staršovstvo 2019 - 2025

pro konktakt klikni na obrázek níže!

členové zvolení:

Hana Hlušičková - kurátorka sboru (Borová = B)

Jiří Střítežský st. - náměstek kurátorky (B)

Josef Kučera - pokladník sboru (B)

Jana Svatošová - zapisovatelka (Široký Důl = ŠD)

Jan Andrlík (B)

Vlastimil Střítežský (B)

 

členové z titulu funkce:

Marek Vanča, administrátor sboru

Miloš Lapáček, jáhen sboru

 

náhradníci (v určeném pořadí):

Jaroslav Štrof (B),

Marcela Simajchlová (Olřiš),

Martin Síla (ŠD)

 

poslanci na 58. KONVENT POLIČSKÉHO SENIORÁTU (2019 - 2023):

Miloš Lapáček - jáhen sboru - Z TITULU FUNKCE

Hana Hlušičková - kurátorka sboru
Jana Svatošová - presbyterka

Jiří Střítežský st. - 1. náhradník

Vlastimil Střítežský - 2. náhradník

 

Prosíme, abyste na službu staršovstva pamatovali ve svých modlitbách a za presbyterky i presbytery se vytrvale přimlouvali.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

www.evbor.cz
Borová u Poličky č.p. 30
569 82

kurátorka: Hana Hlušičková / 737 051 006 / hanahlusickova@seznam.cz

farář: Miloš Lapáček / 737 430 376 / mlapacek@gmail.com
+420 737 430 376 borova@evangnet.cz