příští staršovstvo

v pondělí 5. 10. 2020 18:00

v Borové na ev. faře

staršovstvo 2019 - 2025

pro konktakt klikni na obrázek níže!

členové zvolení:

Hana Hlušičková - kurátorka sboru (Borová = B)

Jiří Střítežský st. - náměstek kurátorky (B)

Josef Kučera - pokladník sboru (B)

Jana Svatošová - zapisovatelka (Široký Důl = ŠD)

Jan Andrlík (B)

Vlastimil Střítežský (B)

 

členové z titulu funkce:

Marek Vanča, administrátor sboru

Miloš Lapáček, farář sboru

 

náhradníci (v určeném pořadí):

Jaroslav Štrof (B),

Marcela Simajchlová (Olřiš),

Martin Síla (ŠD)

 

poslanci na 58. KONVENT POLIČSKÉHO SENIORÁTU (2019 - 2023):

Miloš Lapáček - farář sboru - Z TITULU FUNKCE

Hana Hlušičková - kurátorka sboru
Jana Svatošová - presbyterka

Jiří Střítežský st. - 1. náhradník

Vlastimil Střítežský - 2. náhradník

 

Prosíme, abyste na službu staršovstva pamatovali ve svých modlitbách a za presbyterky i presbytery se vytrvale přimlouvali.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Borová - BOHOSLUŽBY každou neděli v 9:30 h.

www.evbor.cz
Borová u Poličky č.p. 30
569 82

ČÍSLO B.Ú. 1280994349/0800 (ČESKÁ SPOŘ., POLIČKA)

kurátorka: Hana Hlušičková / 737 051 006 / hanahlusickova@seznam.cz

farář: Miloš Lapáček / 737 430 376 / mlapacek@gmail.com; bydliště: 569 66 JAROŠOV U LITOMYŠLE č. 19
+420 737 430 376
bohoslužby v neděli v 9:30 h.
borova@evangnet.cz