klikni, chceš-li

prokliknutím obrázku uvidíte dokumenty k VSS: výkaz hospodaření 2019 + rozpočet 2020 a seznam členů sboru s hlasovacím právem (který je možné upravit dle návrhů členů FS ČCE Borová)

konfirmační

úterý 26. května 16:00

Borová

příští staršovstvo

v pondělí 15. 6. 2020 18:00

v Borové na ev. faře

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

www.evbor.cz
Borová u Poličky č.p. 30
569 82

kurátorka: Hana Hlušičková / 737 051 006 / hanahlusickova@seznam.cz

farář: Miloš Lapáček / 737 430 376 / mlapacek@gmail.com
+420 737 430 376 borova@evangnet.cz