Také v Borové jsme vyslyšeli doporučení synodní rady upustit od konání společných nedělních bohoslužeb v souvislosti s aktuální situací v zemi i ve světě. Přesto se můžeme modlit, zpívat, hledat inspiraci v biblickém svědectví. Naše předky ve víře v různých tísních často držely domácí rodinné pobožnosti. Duch Boží se neomezuje na prostor ani na počet, klepe na dveře našich srdcí a čeká, kde mu otevřou. V širší ekumenické tradici připadají na Květnou neděli tyto biblické texty:

Iz 50,4-9

Fp 2,5-11

Jan 12,12-19

Ž 69

Pokud byste chtěli sledovat na INTERNETU přenášené bohoslužby či jejich záznamy, jejich aktualizovaný přehled najdete >>> ZDE

>>> TADY  přinášíme pro změnu TEXTY pro domácí nedělní bohoslužby či pobožnosti tak, jak je připravují faráři a farářky ve svých sborech, kde se bohoslužby nemohou konat.

 

proklikni

............................................................................................................................................

konfirmační

?  ?  ?

Borová

příští staršovstvo:

 

?  ?  ?

v Borové na ev. faře

- bde oznámeno

mládeže Poličský seniorát 2020

Synodní rada

2015 - 2021

protestantský (luteránský) kalendář 2020

klikni na obrázek

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

www.evbor.cz
Borová u Poličky č.p. 30
569 82

kurátorka: Hana Hlušičková / 737 051 006 / hanahlusickova@seznam.cz

farář: Miloš Lapáček / 737 430 376 / mlapacek@gmail.com
+420 737 430 376 borova@evangnet.cz