klikni, chceš-li

prokliknutím obrázku uvidíte dokumenty k VSS: výkaz hospodaření 2019 + rozpočet 2020 a seznam členů sboru s hlasovacím právem (který je možné upravit dle návrhů členů FS ČCE Borová)

evangelický časopis ČESKÝ BRATR volně ku přečtení;

jak aktuální vydání, tak starší čísla v archivu (vše zdarma)

klikni níže!

Synodní rada ČCE

2015 - 2021

kde je náš kostel a naše fara?

viz níže!

příhodné adresy

  

 

TV Noe

 

lékaři bez hranic

 

něco ke čtení

Věstník židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě

obrázkem se proklikneš na stránku pro stažení novějších i starších čísel

 

proklikni výše!

RÁDIO převážně, ale NEJEN

pro katolíky

  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

www.evbor.cz
Borová u Poličky č.p. 30
569 82

kurátorka: Hana Hlušičková / 737 051 006 / hanahlusickova@seznam.cz

farář: Miloš Lapáček / 737 430 376 / mlapacek@gmail.com
+420 737 430 376 borova@evangnet.cz